Gullgruben,  Sigurd Odland,  Våre lamper slokner,  Andreas Fibiger,  Ordet,  Asschenfeldt-Hansen,  Jakob Traasdahl,  Guds lam,  J.F. Løvgren,  Det nye livet,  Erik Sauer,  N.P. Madsen,
 
 

Kristen oppbyggelse og
Teologi

 
   
   

Gullgruben

C.Asschenfeldt-Hansen
Bibelfortolkning for leg og lærd

Verket består av 15 bøker som kan kjøpes enkeltvis. Bøkene selges nå på tilbud for kr. 150,- pr. stk.

Serien komplett koster kr. 1960,-

Gullgruben: Hele serien komplett

C.Asschenfeldt-Hansen. 15 bøker totalt.
kr 1 960,‐

Gullgruben: 1.Petersbrev - Johannes' åpenbaring

C.Asschenfeldt-Hansen
kr 150,‐

Gullgruben: Kolosserbrevet - Jakobsbrevet

C.Asschenfeldt-Hansen
kr 150,‐

Gullgruben: 1.Korinterbrev - Filipperbrevet

C.Asschenfeldt-Hansen
kr 150,‐

Gullgruben: Apostlenes gjerninger - Romerbrevet

C.Asschenfeldt-Hansen
kr 150,‐

Gullgruben: Lukas - Johannesevangeliet

C.Asschenfeldt-Hansen
kr 150,‐

Gullgruben: Matteus - Markusevangeliet

C.Asschenfeldt-Hansen
kr 150,‐

Gullgruben: Hosea - Malaki

C.Asschenfeldt-Hansen
kr 150,‐

Gullgruben: Jeremia - Esekiel

C.Asschenfeldt-Hansen
kr 150,‐

Gullgruben: Predikanten - Jesaja

C.Asschenfeldt-Hansen
kr 150,‐

Gullgruben: Salme 101 - Daniel - Apokryfene

C.Asschenfeldt-Hansen
kr 150,‐

Gullgruben: Salme 1-100

C.Asschenfeldt-Hansen
kr 150,‐

Gullgruben: Esras bok - Salomos ordspråk

C.Asschenfeldt-Hansen
kr 150,‐

Gullgruben: 1. Samuelsbok - 2. Krønikerbok

C.Asschenfeldt-Hansen
kr 150,‐

Gullgruben: 3. Mosebok - Ruts bok

C.Asschenfeldt-Hansen
kr 150,‐

Gullgruben: 1.-2. Mosebok

C.Asschenfeldt-Hansen
kr 150,‐