Gullgruben,  Sigurd Odland,  Våre lamper slokner,  Andreas Fibiger,  Ordet,  Asschenfeldt-Hansen,  Jakob Traasdahl,  Guds lam,  J.F. Løvgren,  Det nye livet,  Erik Sauer,  N.P. Madsen,
 
 

Kristen oppbyggelse og
Teologi

 
   
   

Litt om oss

Antikkforlaget ble stiftet 1983 av bokhandler og forkynner Einar Krogedal.
Intensjonen var å frembringe noe av den eldre kristne litteratur som de større kristne forlag ikke kom ut med.

Det er da spesielt teologi og oppbyggelseslitteratur som vi har ønsket å utgi, men har og gitt ut biografiske bøker. Den første utgivelsen var professor Sigurd Odland´s fortolkning av NT i 9 bind. Dette var et fotografisk opptrykk, der vi ikke gjorde noe med språket. Etter hvert ble det flere titler, og en del av disse har også fått en mer moderne språkdrakt.

Til nå har vi utgitt 45 titler, med opplagstall som varierer fra 500 til 5000 eksemplarer.