Gullgruben,  Sigurd Odland,  Våre lamper slokner,  Andreas Fibiger,  Ordet,  Asschenfeldt-Hansen,  Jakob Traasdahl,  Guds lam,  J.F. Løvgren,  Det nye livet,  Erik Sauer,  N.P. Madsen,
 
 

Kristen oppbyggelse og
Teologi

 
   
   

Jesus kommer

kr 150,‐
kr 50,‐
TILBUD!

Dag Risdal

Innhold:

Gjør deg rede til å møte din Gud
Noah og vannflommen
Herrens dag i skriften
Israel i Guds frelsesplan
Frelse eller forherdelse
Misjon og Jesu gjenkomst
Er det mulig for meg å bli frest?
Ferd i hellighet og gudsfrykt
De sju brevene i åpenbaringsboken
Seierstroen på Herrens dag
Forførelser i endetiden
Hyrdekallet i endetiden
Antikrist - dyret
Vårt salige håp
Babylon - den store skjøge
Jesus kommer

 

Isbn: 8290517521
Utgitt 2002
Pocket, 115 sider


Dag Risdal er fra Støren, født i 1934. Han er utdannet i realfag og har gjort tjeneste som studiesekretær, bibelskolelærer og forkynner. Han har skrevet en rekke bøker og studiehefter.

I enhver krig er vi mest opptatt med sluttresultatet. Med all tydelighet fremgår det at det vil bli en avgjørende strid på det åndelige plan mellom Satan og Kristi menighet mot avslutningen. Det viser seg altså at dragen (Satan) er den tapende part i striden, mens Jesus og hans troende menighet seirer.

I denne kampen lever vi om vi liker det eller ikke. Det er to motsatte åndskrefter som kjemper om vår sjel. En av dem vil vinne i vårt liv.

Denne boken tar for seg Bibelens budskap om dette emnet og anvender den på vår tid, til hjelp for alle som vil bli frelst til slutt.