Gullgruben,  Sigurd Odland,  Våre lamper slokner,  Andreas Fibiger,  Ordet,  Asschenfeldt-Hansen,  Jakob Traasdahl,  Guds lam,  J.F. Løvgren,  Det nye livet,  Erik Sauer,  N.P. Madsen,
 
 

Kristen oppbyggelse og
Teologi

 
   
   

I pottemakerens hånd

kr 30,‐
På lager

Einar Krogedal

Isbn: 8290517297
Utgitt 1989
Pocket, 95 sider

 

"Og jeg gikk ned til pottemakerens hus og se, han gjorde sitt arbeid på skiven, og når det kan han gjorde, ble mislykket, som det kan gå med leiret i pottemakerens hånd, så gjorde han det om igjen til et annet kar, slik som han ville ha det." Jer.18,3-4.

Ut fra denne tekst tar boken for seg fire sider ved pottemakerens forming:

Han begynte om igjen i Kristus
Han begynte om igjen med Israels-folket
Han begynte om igjen med deg og meg
Gjennom ild