Gullgruben,  Sigurd Odland,  Våre lamper slokner,  Andreas Fibiger,  Ordet,  Asschenfeldt-Hansen,  Jakob Traasdahl,  Guds lam,  J.F. Løvgren,  Det nye livet,  Erik Sauer,  N.P. Madsen,
 
 

Kristen oppbyggelse og
Teologi

 
   
   

Evangeliets morgenrøde og menneskets adel

kr 150,‐
På lager

Erich Sauer

Innhold

Den bibelske åpenbaringshistories grunnvoll
Uråpenbaringen
Frelsesforjettelsen
Mennesket er bestemt til kongeverdighet
Kristelig adelsbevissthet
Menneskets evige adelsbestemmelse
Veien til sann menneskeadel

 

Isbn: 8290517130
Utgitt 1986
Innbundet m/omslag, 220 +91s

Erich Sauer ble født i 1898 i Berlin. 13 år gammel oppdaget de en alvorlig øyensykdom hos ham. Det syntes som om en akademisk løpebane var stengt for ham, men han fullførte 7 semestre ved Berlin Universitet. Flere ganger var han nære på å bli blind. I 1920 begynte han som lærer ved Wiedenst Bibel og Misjonsskole, hvor han reiste sitt læresete i bibelteologi som har gjort ham verdenskjent. Fra 1952 var Sauer rektor ved skolen. Han døde i 1959.

I 1931 gav han ut sin første bok og senere kom de i tur og orden, grunnsolide, bibelteologiske verk. Sauer bygger sin teologi på at Bibelen er Guds ufeilbarlige ord og ble derfor en aktiv frontkjemper mot liberal og bibeloppløsende teologi