Gullgruben,  Sigurd Odland,  Våre lamper slokner,  Andreas Fibiger,  Ordet,  Asschenfeldt-Hansen,  Jakob Traasdahl,  Guds lam,  J.F. Løvgren,  Det nye livet,  Erik Sauer,  N.P. Madsen,
 
 

Kristen oppbyggelse og
Teologi

 
   
   

Eric Sauer - Bind 1-3

kr 350,‐
På lager

Erich Sauer

Fra evighet til evighet

Evangeliets morgenrøde og Menneskets adel

Den korsfestedes triumfIsbn: 8290517130, 8290517149, 8290517157
Utgitt 1986
Innbundet m/omslag, 220 + 91 + 269 + 265 sider

 

Erich Sauer ble født i 1898 i Berlin. 13 år gammel oppdaget de en alvorlig øyensykdom hos ham. Det syntes som om en akademisk løpebane var stengt for ham, men han fullførte 7 semestre ved Berlin Universitet. Flere ganger var han nære på å bli blind. I 1920 begynte han som lærer ved Wiedenst Bibel og Misjonsskole, hvor han reiste sitt læresete i bibelteologi som har gjort ham verdenskjent. Fra 1952 var Sauer rektor ved skolen. Han døde i 1959. I 1931 gav han ut sin første bok og senere kom de i tur og orden, grunnsolide, bibelteologiske verk. Sauer bygger sin teologi på at Bibelen er Guds ufeilbarlige ord og ble derfor en aktiv frontkjemper mot liberal og bibeloppløsende teologi.