Gullgruben,  Sigurd Odland,  Våre lamper slokner,  Andreas Fibiger,  Ordet,  Asschenfeldt-Hansen,  Jakob Traasdahl,  Guds lam,  J.F. Løvgren,  Det nye livet,  Erik Sauer,  N.P. Madsen,
 
 

Kristen oppbyggelse og
Teologi

 
   
   

Det nye livet

kr 75,‐
kr 40,‐
TILBUD!

Jakob Traasdahl

Innhold:

Forord
En lekmann blant lærde
Baronens datter
Tunge dager
En grublende sjelesørger
Et lykkelig gjensyn
Reisen fra hjemmet
Kapteinens død
Mellom fremmede
Troens seier
Et smertefullt valg
Den nye sognepresten
Alt av nåde
Samuels siste vitnesbyrd

 

Isbn: 8290517548
Utgitt 2002
Soft cover, 121 sider
Pris: 40,- Tilbud (før 75,-)Jacob Traasdahl (1838-1903) var en uvanlig dyktig forkynner og flittig forfatter. Han var svært godt kjent med Carl Oluf Rosenius sine skrifter. I fire år var han i Sverige og opplevet den rosenianske vekkelse på nært hold. Ingen har som han formidlet denne frigjørende forkynnelse i tale og skrift i vårt land.

En av bøkene hans het "Åndelige brytninger". Den kom ut i 85 000 ekspl. Boken er skrevet i romanform og er meget dyptløyende forkynnelse til gjenfødelse. Siktepunktet er klart sjelesørgerisk.

Her er boken gitt ut under tittelen "Det nye livet". Handlingen er hundre år gammel, men språket er moderne og lett og lese. Bokens budskap er brennaktuelt fordi den på bibelsk grunn gir veiledning i frelsesspørsmålet: er jeg virkelig gjenfødt?