Gullgruben,  Sigurd Odland,  Våre lamper slokner,  Andreas Fibiger,  Ordet,  Asschenfeldt-Hansen,  Jakob Traasdahl,  Guds lam,  J.F. Løvgren,  Det nye livet,  Erik Sauer,  N.P. Madsen,
 
 

Kristen oppbyggelse og
Teologi

 
   
   

En enda bedre vei

kr 30,‐
På lager

Einar Krogedal

Innhold:

Innledning
Guds kjærlighet åpenbart i sønnen
Sønnens kjærlighet
Den troendes kjærlighet
Guds kjærlighet åpenbart ved lidelse
Epilog

 

Isbn: 8252041647
Utgitt 1980
Pocket, 64 siderDet er vel ikke noe ord i hele vår språkbruk som er så utvannet og tilsølet som ordet "kjærlighet". For mange har det mistet sin egentlige substans og sitt innhold. Dermed blir kjærligheten noe diffust, uklart og urent. Det gjelder ikke bare kjærlighetsbregrepet generelt, men også det som har med Guds kjærlighet å gjøre.

Guds kjærlighet er vesensforskjellig fra alt dette. Han elsker ikke for å bli elsket igjen. Heller ikke for egen tilfredsstillelse. Nei, hans innerste hjertes vesen var, og er, fullkommen kjærlighet, den som "ikke søker sitt eget". Han kunne ikke annet enn å elske mennesket, uansett om han ble elsket igjen eller ikke.