Gullgruben,  Sigurd Odland,  Våre lamper slokner,  Andreas Fibiger,  Ordet,  Asschenfeldt-Hansen,  Jakob Traasdahl,  Guds lam,  J.F. Løvgren,  Det nye livet,  Erik Sauer,  N.P. Madsen,
 
 

Kristen oppbyggelse og
Teologi

 
   
   

Fortolkning av Efeserbrevet - Filemonbrevet

kr 200,‐
På lager

Sigurd Odland

Innhold:

Efeserbrevet
Filippenserbrevet
Kolossenserbrever
Filemonbrevet


Isbn: 8290517076
Utgitt 1985
Innbundet, 139 sider

Sigurd Odland ble født i Bergen 1857. Han ble en utmerket dyktig og lærd teolog, især på den nytestamentlige eksegeses område. Han utmerket seg som en bibeltro og konservativ lærer ved Menighetsfakultetet frem til 1916. Senere virket han ved Fjellhaug skoler, samtidig som han arbeidet på sin kommentar over det nye testamentet. Han døde i 1936
      Dette verket er et fotografisk opptrykk av Odland´s bibelfortolknikng. Her går han gjennom NT - med unntak av 1. og 2. Tessalokierbrev, Titusbrevet og Johannes´ Åpenbaring. Matteusevangeliet er utsolgt fra forlaget, hvilket betyr at serien nå består av 8 bind. Disse selges enkeltvis.
      Dette er et dyptpløyende verk for troende og tenkende bibellesere.